*/ ?>
KOLEJOWY.
  • Polish (Poland)
  • English (United Kingdom)

Łódź miasto idealne

Theatre Games


Specjalna Strefa Sztuki

EC1 Fundacja Łódzka

Ulice w Nowym Centrum Łodzi upamiętnią historię miasta

Na terenie Nowego Centrum Łodzi powstanie w sumie ponad 20 nowych ulic, uliczek, pasaży i skwerów. Wszystkie z nich otrzymają nowe nazwy. Władze Łodzi chciałyby, żeby stało się to okazją do uczczenia pamięci wielokulturowej tradycji miasta i najważniejszych budowniczych jego przemysłowej historii.


Do tej pory historia Łodzi nie znajdywała reprezentatywnego odzwierciedlenia w nazwach ulic i przestrzeni publicznych na na mapie miasta. Swoistym symbolem tego zjawiska była położona na uboczu uliczka Rajmunda Rembielińskiego, prawdziwego ojca założyciela Łodzi przemysłowej, który przez lata nie doczekał się właściwego upamiętnienia. Dopiero w zeszłym roku powstał jego pomnik, jednak była to całkowicie prywatna inicjatywa.

NCŁ będzie dla Łodzi okazją by nadrobić zaległości w tym zakresie. Zwłaszcza, że powstaje tam kilkadziesiąt nowych ciągów komunikacyjnych i przestrzeni publicznych, które trzeba jakoś nazwać. Koncepcja zakłada, że Nowe Centrum Łodzi będzie przewodnikiem po dziejach miasta i jego tradycji, przywołującym znane postacie z naszych dziejów oraz oryginalną tożsamość Łodzi. Na szczególne upamiętnienie zasługują fabrykanci, którzy byli twórcami XIX-wiecznej potęgi Łodzi i m.in. inicjatorami budowy dworca Łódź Fabryczna.

Pomysłodawcy takiego klucza nazwania ulic w NCŁ, wśród których są m.in. senator Ryszard Bonisławski i profesor Jarosław Kita z Uniwersytetu Łódzkiego, chcieli by użyte zostały nazwiska całych rodów fabrykanckich, a nie tylko ich najsłynniejszych przedstawicieli.  Według wstępnych propozycji teren przed zachodnim wejściem do dworca Łódź Fabryczna będzie nosić nazwę placu Fabrykantów. Ulica Nowowęglowa zmieni się w dwie ulice: aleję Poznańskich i aleję Grohmanów. Nowotargowa ma z kolei nosić imię rodu Scheiblerów. Uliczka łącząca ulicę Kilińskiego z EC1 stanie się aleją Geyerów. Inne szlaki komunikacyjne mają zostać nazwane nazwiskami pozostałych najważniejszych łódzkich rodów fabrykanckich. Powstaną m.in. ulice Heinzlów, Schweikertów, Biedermanów, Herbstów, Kindermannów, Silbersteinów, Jarocińskich, Arkuszewskich, Barcińskich oraz pasaże: Urbanowskich, Hertzów, Eisertów, Steinertów, Richterów.

Nie zmieniły się plany odnośnie terenu tradycyjnie nazywanego Specjalną Strefą Kultury, położonego pomiędzy dworcem i kompleksem EC1. Zgodnie z pierwotnymi planami przecinające go uliczki przywołają ducha wielokulturowej Łodzi. Aleje będą nosić nazwy: Polska, Niemiecka, Żydowska i Rosyjska. Obok powstanie Rynek Katarzymy Kobro i plac Władysława Strzemińskiego. Pasaż wzdłuż południowej elewacji dworca ma nosić nazwę Czterech Kultur, a park naprzeciwko wschodniego wejścia do Łodzi Fabrycznej zmieni się w skwer Ziemi Obiecanej. Dla uhonorowania łódzkich włókniarek powstanie także skwer Prząśniczki, zlokalizowany przy ulicy Kopcińskiego.

Pierwotnie zakładano, że łodzianie będą mogli korespondencyjnie lub osobiście zaopiniować te pomysły, jednak grupa radnych zaapelowała do prezydenta o rozpisanie pełnych konsultacji społecznych, w trakcie których mieszkańcy mogliby zgłaszać także swoje propozycje. Ostateczne decyzje dotyczące nazw ulic w NCŁ mają być podjęte podczas wrześniowych sesji Rady Miejskiej.

Podziel się
 

Newsletters
Regulamin


EC1 DZIENNIK KOLEJOWY

KWIECIEŃ-MAJ 2010
NUMER 211LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2009
NUMER 291

Nowe Centrum Łodzi i Rynek Kobro

Łódź nigdy jeszcze nie stała przed taką szansą jak dzisiaj, by od nowa napisać swoją historię. W XIX wieku kołem zamachowym dla rozwoju miasta był rozkwitający przemysł włókienniczy, teraz pomysł Nowego Centrum Łodzi i Rynku Kobro opiera się na budowaniu miasta napędzanego energią kultury.