*/ ?>
KOLEJOWY.
  • Polish (Poland)
  • English (United Kingdom)

Łódź the ideal city

EC1 jeans

Special Art Zone

EC1 Lodz Foundation

Ulice w Nowym Centrum Łodzi upamiętnią historię miasta
There are no translations available.

Na terenie Nowego Centrum Łodzi powstanie w sumie ponad 20 nowych ulic, uliczek, pasaży i skwerów. Wszystkie z nich otrzymają nowe nazwy. Władze Łodzi chciałyby, żeby stało się to okazją do uczczenia pamięci wielokulturowej tradycji miasta i najważniejszych budowniczych jego przemysłowej historii.


Do tej pory historia Łodzi nie znajdywała reprezentatywnego odzwierciedlenia w nazwach ulic i przestrzeni publicznych na na mapie miasta. Swoistym symbolem tego zjawiska była położona na uboczu uliczka Rajmunda Rembielińskiego, prawdziwego ojca założyciela Łodzi przemysłowej, który przez lata nie doczekał się właściwego upamiętnienia. Dopiero w zeszłym roku powstał jego pomnik, jednak była to całkowicie prywatna inicjatywa.

NCŁ będzie dla Łodzi okazją by nadrobić zaległości w tym zakresie. Zwłaszcza, że powstaje tam kilkadziesiąt nowych ciągów komunikacyjnych i przestrzeni publicznych, które trzeba jakoś nazwać. Koncepcja zakłada, że Nowe Centrum Łodzi będzie przewodnikiem po dziejach miasta i jego tradycji, przywołującym znane postacie z naszych dziejów oraz oryginalną tożsamość Łodzi. Na szczególne upamiętnienie zasługują fabrykanci, którzy byli twórcami XIX-wiecznej potęgi Łodzi i m.in. inicjatorami budowy dworca Łódź Fabryczna.

Pomysłodawcy takiego klucza nazwania ulic w NCŁ, wśród których są m.in. senator Ryszard Bonisławski i profesor Jarosław Kita z Uniwersytetu Łódzkiego, chcieli by użyte zostały nazwiska całych rodów fabrykanckich, a nie tylko ich najsłynniejszych przedstawicieli.  Według wstępnych propozycji teren przed zachodnim wejściem do dworca Łódź Fabryczna będzie nosić nazwę placu Fabrykantów. Ulica Nowowęglowa zmieni się w dwie ulice: aleję Poznańskich i aleję Grohmanów. Nowotargowa ma z kolei nosić imię rodu Scheiblerów. Uliczka łącząca ulicę Kilińskiego z EC1 stanie się aleją Geyerów. Inne szlaki komunikacyjne mają zostać nazwane nazwiskami pozostałych najważniejszych łódzkich rodów fabrykanckich. Powstaną m.in. ulice Heinzlów, Schweikertów, Biedermanów, Herbstów, Kindermannów, Silbersteinów, Jarocińskich, Arkuszewskich, Barcińskich oraz pasaże: Urbanowskich, Hertzów, Eisertów, Steinertów, Richterów.

Nie zmieniły się plany odnośnie terenu tradycyjnie nazywanego Specjalną Strefą Kultury, położonego pomiędzy dworcem i kompleksem EC1. Zgodnie z pierwotnymi planami przecinające go uliczki przywołają ducha wielokulturowej Łodzi. Aleje będą nosić nazwy: Polska, Niemiecka, Żydowska i Rosyjska. Obok powstanie Rynek Katarzymy Kobro i plac Władysława Strzemińskiego. Pasaż wzdłuż południowej elewacji dworca ma nosić nazwę Czterech Kultur, a park naprzeciwko wschodniego wejścia do Łodzi Fabrycznej zmieni się w skwer Ziemi Obiecanej. Dla uhonorowania łódzkich włókniarek powstanie także skwer Prząśniczki, zlokalizowany przy ulicy Kopcińskiego.

Pierwotnie zakładano, że łodzianie będą mogli korespondencyjnie lub osobiście zaopiniować te pomysły, jednak grupa radnych zaapelowała do prezydenta o rozpisanie pełnych konsultacji społecznych, w trakcie których mieszkańcy mogliby zgłaszać także swoje propozycje. Ostateczne decyzje dotyczące nazw ulic w NCŁ mają być podjęte podczas wrześniowych sesji Rady Miejskiej.

Podziel się
 

Newsletters
Terms and Conditions

EC1 ARTTRACTION
RAILWAY JOURNAL
APRIL– MAY 2010
NUMBER 211


NOVEMBER – DECEMBER 2009
NUMBER 291


New Centre of Łódź and Kobro Square

The New Centre of Łódź is a pioneer operation on a living city, both in respect of matter and idea. The concept of spatial development for this area was prepared by a Luxemburg urban planner, Rob Krier, in 2007. The starting point for the entire project is the idea to create a high speed railway line under a city. At the same time, the New Centre of Łódź will be a place which will define the character of Łódź as a city of culture and art for a long time.