*/ ?>
KOLEJOWY.
  • Polish (Poland)
  • English (United Kingdom)

Łódź the ideal city

EC1 jeans

Special Art Zone

EC1 Lodz Foundation

EXPO 2022: Łódź oficjalnie zaprezentowała swoją kandydaturę przed BIE
There are no translations available.

23 listopada to kolejny historyczny dzień dla procesu odbudowy Łodzi. Właśnie wtedy delegacja polskiego rządu wraz z wiceprezydentem Łodzi oficjalnie zaprezentowała łódzką kandydaturę do organizacji wystawy International EXPO 2022 przed zgromadzeniem generalnym Międzynarodowego Biura Wystaw (BIE) w Paryżu.Wcześniej – 15 czerwca 2016 roku – Polska prezentowała przed delegatami BIE list notyfikacyjny, potwierdzający wsparcie dla idei EXPO 2022 w Łodzi. Teraz przyszedł czas na oficjalne zgłoszenie łódzkiej kandydatury. Tytuł planowanej wystawy to „City Re:Invented”. Będzie ona poświęcona ogólnoświatowemu trendowi odnowy przetrzeni miejskich.

Na prezentacji w Paryżu Łódź reprezentował wiceprezydent miasta Wojciech Rosicki. Ze strony rządu kandydaturę prezentowali wicepremier Piotr Gliński i wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński. W zaprezentowanych filmach i wypowiedziach Łódź została przedstawiona jako nowoczesna metropolia, która czerpiąc ze swojej bogatej XIX-wiecznej tradycji miasta industrialnego, potrafiła w XXI wieku całkowicie odmienić swój los i na nowo stanąć na nogi po ponurym okresie zapaści ekonomicznej spowodowanej upadkiem przemysłu. Osiągnięcia Łodzi w zakresie odnowy zabytkowej tkanki miejskiej oraz skoorydonowane działania mające na celu trwałe przezyciężenie kryzysu społecznego czynią z niej idealnego kandydata do organizacji światowej wystawy poświęconej rewitalizacji. Łódź ponownie, po wielu latach, może stać się ośrodkiem oddziałującym na cały świat, wytyczającym ścieżki i kreującym modelowe rozwiązania.

Małe EXPO to wydarzenia organizowane pomiędzy największymi, odbywającymi się co 5 lat  Światowymi Wystawami, prezentującymi cywilizacyjny i techniczny dorobek świata. International EXPO to tematyczne wystawy poświęcone konkretnemu zagadnieniu. Oznaczają ogromny zysk promocyjny dla miasta-organizatora. Trwające maksymalnie trzy miesiące wystawy odwiedza w sumie kilka milionów gości, wystawia się na nich ok. 100 państw. Według szacunków Łódź mogłaby liczyć na 80 tysięcy odwiedzających dziennie.

Wiadomo, że wsparcie rządu dla miasta w ramach przygotowań do organizacji wystawy może sięgnąć nawet 5 mld zł i obejmą m.in. budowę infrastruktury towarzyszącej (droga ekspresowa S-14, tunel średnicowy pod Łodzią), zagospodarowanie terenu wystawy, przeprowadzenie EXPO i wydarzeń towarzyszących oraz działania promocyjne. Wiele z tych inwestycji będzie miało znaczenie dla Łodzi i aglomeracji nie tylko w czasie wystawy, ale i później.

Sercem wydarzeń EXPO 2022 będzie Nowe Centrum Łodzi. Ta lokalizacja idealnie wpisuje się w planowany temat wystawy. Jej atutem będzie przede wszystkim infrastruktura transportowa, czyli węzeł multimodalny Łódź Fabryczna oraz duża ilość aktualnie pustych terenów. Przeznaczenie ich pod pawilony wystawowe pozwoli szybciej zagospodarować obszar NCŁ. Po wystawie obiekty będą mogły być wykorzystywane jako biura, mieszkania i centra usługowe.

Sama aplikacja, przygotowana przez firmę Deloitte, ma być złożona do końca roku. Zawierać będzie szczegółowy plan organizacji imprezy, w tym opis konkretnych inwestycji, model finansowy, działania promocyjne, koncepcję obsługi komunikacyjnej itp.

Wciąż nie zgłosił się żaden kontrkandydat, który miałby rywalizować z Łodzią o prawo organizacji EXPO. Czas na zgłoszenia upływa 15 grudnia. Wiosną 2017 roku Łódź może spodziewać się wizytacji ze strony przedstawicieli BIE, po której powstanie raport oceniający kandydaturę, który zostanie zaprezentowany delegatom BIE w czerwcu 2017 roku w Paryżu.

Jeśli Łódź pozostanie na placu boju sama, mimo wszystko będzie musiała czekać na wynik głosowania delegatów BIE, które nastąpi w grudniu 2017 roku. Spośród 169 delegatów, bezwzględna większość czyli przynajmniej 85 musi zagłosować za EXPO w Łodzi. Dlatego w ciągu najbliższych miesięcy zarówno rząd jak i władze Łodzi będą promowały polską kandydaturę na międzynarodowych wydarzeniach, m.in. na EXPO w Astanie.

Podziel się
 

Newsletters
Terms and Conditions

EC1 ARTTRACTION
RAILWAY JOURNAL
APRIL– MAY 2010
NUMBER 211


NOVEMBER – DECEMBER 2009
NUMBER 291


New Centre of Łódź and Kobro Square

The New Centre of Łódź is a pioneer operation on a living city, both in respect of matter and idea. The concept of spatial development for this area was prepared by a Luxemburg urban planner, Rob Krier, in 2007. The starting point for the entire project is the idea to create a high speed railway line under a city. At the same time, the New Centre of Łódź will be a place which will define the character of Łódź as a city of culture and art for a long time.