*/ ?>
KOLEJOWY.
  • Polish (Poland)
  • English (United Kingdom)
KOBRO

Brać pod uwagę jedynie zdobycze tych, którzy torują drogę

Niepokorność musiała być jej cechą osobowości. I żarliwość oraz potrzeba realizowania siebie, przekraczania granic. Przekroczyła je przede wszystkim w swojej twórczości. Obraz Kobro jako łagodnej, uroczej kobiety jest obrazem zbudowanym przez ludzi, którzy mieli z nią kontakt nie dotyczący sztuki. A to, że jest ostra,  bardzo zdecydowana, walcząca – to dotyczy sztuki.Życie rzeźbiarki Katarzyny Kobro, znane we fragmentach, rekonstruowane z okruchów świadectw, wspomnień, dokumentów i zdjęć, jawi się jak gotowy scenariusz filmowy. I taki scenariusz powstał.

 
Miasto 4 ulic

Miasto tak często i chętnie podkreślające swoją wielokulturową przeszłość, które zdecydowało się zmienić swój środek, nie powinno tych dwóch kwestii rozdzielać. Poza wszystkim jest to też sprawa skromności, czy braku zadufania we własne znaczenie. To, że akurat my jesteśmy dziś mieszkańcami Łodzi nie znaczy, że jest to najlepszy z punktu widzenia historii i rozwoju tego miasta moment. Bez specjalnego trudu można wyobrazić sobie, że ci których tu dziś z różnych powodów nie ma, byliby w stanie zrobić wokół siebie więcej, ciekawiej i lepiej niż my.

 
Inwestycje dla pasażerów


Rozmowa z Krzysztofem Celińskim, Prezesem Zarządu PKP Intercity SA

 
Szczęśliwe miasto dumne ze sztuki

Gerhard Jürgen Blum Kwiatkowski pokazuje, jak sztuka zmienia miasto.

 
Łódź przykład dla innych

mówi Andrzej Wach, Prezes Zarządu PKP SA

 
Historia Bernarda Lichtensteina

Jedyne, czego żałuję, to że NIE JA WYMYŚLIŁEM JEANSY
Yves Saint Laurent

Jest rok 1937. Bernard Lichtenstein stawia pierwszy krok na amerykańskiej ziemi. Opuszcza pokład łodzi, która przewozi imigrantów z doków nowojorskiego portu na wyspę Ellis Island. Jak tysiące innych, marzy o Ameryce i nowym życiu. Czterdziestotrzyletni żydowski krawiec z rodziną przemierzył ocean pod pokładem transatlantyku SS Kościuszko. Stłoczony wśród innych pasażerów, w większości ubogich Żydów, którzy sprzedawali dobytek, by zdobyć bilet na podróż.

 
Jeansy EC1 budują kulturę cz. II

W pierszym numerze EC1 „Dziennika Kolejowego” pisaliśmy, że firma Atlas jako pierwsza przyłączyła się do akcji budowania Nowego Centrum Łodzi. 15 poproszonych przez nią osób wybiera po 10 kobiet i 10 mężczyzn, którym Atlas podaruje jeansy EC1, by razem „wycierać kulturę”. Rozmawiamy z jednym z elektorów Piotrem Dzięciołem, producentem filmowym.

 EC1 DZIENNIK KOLEJOWY

KWIECIEŃ-MAJ 2010
NUMER 211LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2009
NUMER 291